Kattedamsvej 36, 9440 Aabybro
+45 4089 8108  |  info@time2fitness.dk

Personlige oplysninger

Husk altid at oplyse os om ændringer i personlige oplysninger som eks. adresseskift, nyt telefonnummer, ny mailadresse, ændrede konto- og bankoplysninger eller nyt betalingskort.
Disse oplysninger er med til at sikre, at dit medlemsskab kører gnidningsfrit for både dig og time2fitness.

Dit medlemskort

Dit medlemskort er personligt, og må ikke bruges af andre.
Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal dette straks meddeles time2fitness, som udfærdiger et nyt mod betaling af gebyr. Se prisliste.

Medlemskortet skal medbringes hver gang og bruges til at få adgang til vores træningsfaciliteter.
Misbrug/udlån af medlemskort vil medføre øjeblikkelig bortvisning og et gebyr på kr. 500,- samt en politianmeldelse.

Forsikring

Er man så uheldig, at man kommer til skade i centret, skal man kontakte sit ulykkesforsikringsselskab.
time2fitness kan ikke drages til ansvar, og vi opfordrer derfor vore medlemmer til at tjekke deres forsikringer.
Bookmark and Share
Facebook
© 2018 time2fitness af 2018 ApS. Alle rettigheder forbeholdes.