Kattedamsvej 36, 9440 Aabybro
+45 4089 8108  |  info@time2fitness.dk
PBS-medlemsskaber kan sættes i bero 1 gang årligt, dog min. 1 måned og max. 3 måneder.
Efter beroperioden igangsættes medlemsskabet automatisk.

time2fitness sender ikke servicemail til medlemmet, når beroperioden udløber. Der skal forinden medlemsskabet sættes i bero udfyldes en blanket i centret, som skal gemmes, da dette er dokumentation for beroperioden.
Der vil blive opkrævet et gebyr for beroperioden.

Øvrige medlemsskaber kan ikke sættes i bero.

Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemsskabet dog sættes i bero mod forevisning af lægeerklæring.

Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Ved udstationering kan medlemsskabet sættes i bero i 1 til 6 måneder mod forevisning af dokumentation for fraflytning. Varsling af beroperiode skal ske mindst 14 hverdage før den 1. hvor beroperioden skal træde i kraft. For at sætte medlemsskabet i bero skal du henvende dig i centret.
Man sørger selv for at afmelde evt. tilmeldte hold, som strækker sig ind i den ønskede beroperiode.
Ønsker man at begynde tidligere en aftalt, kan dette ske uden yderligere omkostninger.
Bookmark and Share
Facebook
© 2018 time2fitness af 2018 ApS. Alle rettigheder forbeholdes.